κουτσονυχίζω

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
κουτσονυχίζω
κόβω τα νύχια