συβάζομαι

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
συβάζομαι
συμβιβάζομαι πείθομαι