ανεκολισάρης

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ανεκολισάρης
αυτός που προσκολύεται σε μιά παρέα χωρίς πρόσκληση