ψακί

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
ψακί

δηλητήριο, πικρό, λέμε "τονε ψάκωσε, τούδωκε ψακί και ψόφησε" αλλα και "το αγγούρι ήτανε ψακί"