νταερές

Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
νταερές
ο νοητός χώρος που δημιουργείται απο την προβολή ενος δένδρου ή φυτού στο έδαφος