Θραψανιώτικο γλωσσάρι

Υπάρχουν 508 λέξεις στο γλωσσάρι.
Αναζήτηση λέξεων
Να αρχίζουν μέ Περιέχει Ακριβής όρος
Λέξη Ερμηνεία
βουρλιά

Χοντρό σκοινί, επίσης ονομάζεται έτσι και η διελκυστίνδα το παιχνίδι που παίζαμε κυρίως στις σχολικές επιδείξεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

βρακαέρας
αυτός που ενθουσιάζεται εύκολα
βρούχος
θόρυβος
γάγλα
στροφή
γαργιωμένος
λερωμένος
γειαίνω
γίνομαι καλά
γερά - γερά
γρήγορα
γιαγέρνω
γυρίζω
γιάε
κοίτα π.χ. γιάε εκέ ένα κατσουνοράδη!
γιάντα
γιατί
γίβεντο
ντροπή
γινομένος
ώριμος
γλακώ
τρέχω
γλυκοσαλίζω
ευχαριστούμαι
γομάρι
φορτίο
γοργό
σχεδόν
γούζομαι
γκρινιάζω
γρά
γριά
γραίνω
υγραίνω
γραντίζω
μπλέκω κάπου
γρόθος
η γροθιά
γροικώ
ακούω
γρυλλώνω
γουρλώνω τα μάτια
δέσπολα
μούσμουλα
δέτης
γκρεμός
διακονιάρης
ζητιάνος
διαρμίζομαι
τακτοποιώ
δικολογιά
συγγενής
δίμουρος
διπρόσωπος
διφορίζω
κάνω καρπό δυό φορές το χρόνο