7. Α΄ Βυζαντινή Κρήτη

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Θεωρείται σαν αφετηρία του Βυζαντινού Κράτους το έτος 330 μ.χ χρονιά που έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης όμως σαν οντότητα έγινε το 395 μ.χ που ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος χώρισε το Ρωμαϊκό Κράτος σε ανατολικό και δυτικό. Η Κρήτη εντάχθηκε στην ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη το μετέπειτα Βυζάντιο. Η ιστορία της βυζαντινής Κρήτης διαιρείται σε τρεις περιόδους: α. 330 – 824 μ.Χ. 1η Βυζαντινή περίοδος β. 824 – 961 μ.Χ. Αραβοκρατία γ. 961 – 1204 μ.Χ. 2η Βυζαντινή Περίοδος